You are here

Tuyển dụng

Cần tuyển thực tập sỹ quan để đưa đi thực tập trên tàu biển của chủ tàu NS UNITED KAIUN KAISHA
NSU tuyển dụng sinh viên K58 (đối với diện thực tập sinh) và K59 (đối với diện cấp học bổng)...
Cần tuyển thực tập sỹ quan để đưa đi thực tập trên tàu biển của chủ tàu NS UNITED KAIUN KAISHA
Chương trình tuyển chọn thực tập sỹ quan hàng hải và...

Pages

Weblink