You are here

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/vinic/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Lịch sử

GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2007
- Là doanh nghiệp liên doanh giữa trường Đại học Hàng Hải Việt Nam và NIPPON STEEL SHIPPING (nay là NS UNITED KAIUN KAISHA).
- Khai trương hoạt động ngày 10/9/1997.
- Hoạt động kinh doanh:
+ Tuyển dụng sỹ quan/thuyền viên Việt Nam, huấn luyện và cung cấp cho các tàu do NIPPON STEEL SHIPPING quản lý, khai thác.
+ Tổ chức các khóa huấn luyện RADAR/ARPA và GMDSS cho thuyền viên Việt Nam theo sự ủy quyền của trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY
- Là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn Việt Nam với các thành viên tham gia góp vốn thành lập. Trong đó, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam góp 70% vốn điều lệ.
- Hoạt động kinh doanh:
+ Làm đại lý cho người sử dụng lao động thuyền viên nước ngoài tuyển dụng sĩ quan/thuyền viên Việt Nam.
+ Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép hoạt động dịch vụ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Weblink