Tin tức - Sự kiện

VINIC cần tuyển chức danh 1/E để đưa đi làm việc trên tàu biển ở nước ngoài cho kế hoạch tháng 10/2022...
Chủ tàu NSU (Nhật Bản) cần tuyển dụng Thực tập Sỹ quan và Sinh viên cấp học bổng thuộc chuyên ngành Máy tàu biển...

Weblink