Tin tức - Sự kiện

VINIC cần tuyển chức danh 1/E để đưa đi làm việc trên tàu biển ở nước ngoài cho kế hoạch tháng 10/2022...
Chủ tàu NSU (Nhật Bản) cần tuyển dụng Thực tập Sỹ quan và Sinh viên cấp học bổng thuộc chuyên ngành Máy tàu biển...
VINIC cần tuyển thuyền viên chuẩn bị...

Weblink