You are here

Hoạt động

Công ty VINIC thông báo tuyển dụng 02 nhân viên văn phòng...
Cần tuyển thực tập sỹ quan để đưa đi thực tập trên tàu biển của chủ tàu NS UNITED KAIUN KAISHA
NSU tuyển dụng sinh viên K58 (đối với diện thực tập sinh) và K59 (đối với diện cấp học bổng)...
Cần tuyển thực tập sỹ quan để đưa đi thực tập trên tàu biển của chủ tàu NS UNITED KAIUN KAISHA

Pages

Weblink