You are here

Hoạt động

VINIC tuyển dụng Nhân viên Công nghệ thông tin làm việc từ tháng 03/2024
Tuyển chọn thực tập sỹ quan là sinh viên K57, 58, 59 và Sinh viên cấp học bổng K60 thuộc chuyên ngành Máy tàu biển,...
Công ty VINIC cần tuyển dụng nhân viên phòng Hành chính, yêu cầu...
Công ty VINIC thông báo tuyển dụng 02 nhân viên văn phòng...

Pages

Weblink