You are here

Thông báo tuyển dụng

VINIC cần tuyển chức danh 1/E để đưa đi làm việc trên tàu biển ở nước ngoài cho kế hoạch tháng 10/2022...
Chủ tàu NSU (Nhật Bản) cần tuyển dụng Thực tập Sỹ quan và Sinh viên cấp học bổng thuộc chuyên ngành Máy tàu biển...
VINIC cần tuyển thuyền viên chuẩn bị cho kế hoạch nhận tàu mới và kế hoạch thay thuyền viên trong tháng 9, 10, 11...
Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC...
Công ty VINIC cần tuyển thuyền viên (nam giới trên 21 tuổi) để đưa đi làm việc...

Pages

Weblink