You are here

Thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC cần tuyển thuyền viên (nam giới trên 21 tuổi) để đưa đi làm việc trên tàu biển ở nước ngoài.
Thông báo tuyển dụng Oiler tháng 08/2019
Thông báo tuyển dụng Cadet tháng 08/2019
Thông báo tuyển dụng tháng 07/2019
LỊCH PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH (VÒNG 2) - 10/4/2019
LỊCH PHỎNG VẤN HỌC BỔNG NSU (VÒNG 2) - ngày 9/4/2019

Pages

Weblink