You are here

Tuyển dụng

Cần tuyển thực tập sỹ quan để đưa đi thực tập trên tàu biển của chủ tàu NS UNITED KAIUN KAISHA
Chương trình tuyển chọn thực tập sỹ quan hàng hải và...
Thông báo tuyển chọn sinh viên cấp học bổng K57 (04/2019)
Thông báo tuyển dụng thực tập sinh (04/2019)

Tuyển dụng khóa sinh viên tốt nghiệp 2007

Weblink